0

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych

osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego

www.sklepautomotor.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest

Łukasz Krzysiek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

AUTO - MOTOR Krzysiek Łukasz z siedzibą w Czeladzi (41-250), ul.

Katowicka 19, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,

NIP: 6252289434, REGON: 240173128, zwany dalej

Sklepautomotor.pl.

3. Sklepautomotor.pl dokłada szczególnej staranności do

poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Sklepautomotor.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych

dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich

działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych

reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne

niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność

prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą

lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie;

b) składania zamówienia w Sklepie;

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. kraj (państwo);

c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala

indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić

hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje

następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. kraj (państwo);

c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest

dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie

swój adres e-mail.

8. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być

pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP

przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy

Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ

systemu operacyjnego.

9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym

informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub

innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie dane Klientów

wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta

i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być

przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym

podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmie kurierskiej;

b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych

(Paczkomaty);

c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ecard.pl,

jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla

realizacji płatności spółce eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-387

Gdańsk, ul. Arkońska 11), wpisanej do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000042304.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia

Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych

i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także

administrowania Sklepem.

5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego

(Newsletter) na jego adres e-mail Sklepautomotor.pl będzie wysyłał

wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe

o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one

przez Sklepautomotor.pl na komputerze osoby odwiedzającej Sklep,

jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle

zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia"

oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają

dostosowywać oferowane przez Sklepautomotor.pl produkty do

indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób

odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych

statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

2. Sklepautomotor.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub

wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci

urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych

informacji poufnych z komputera Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia

końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania

lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych

informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Sklepautomotor.pl wykorzystuje Cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta

w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej

podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,

w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej

Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Sklepautomotor.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych

używając w tym celu narzędzia addthis.com (administrator

cookies zewnętrznego: AddThis, Inc. z siedzibą w USA);

b) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego

facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc

z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

c) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego

pinterest.com (administrator cookies zewnętrznego: Pinterest, Inc

z siedzibą w USA);

d) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego

twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc.

z siedzibą w USA);

e) prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy

wskazującej lokalizację biura Sklepautomotor.pl, za pomocą

serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies

zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

f) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za

pośrednictwem narzędzi analitycznych Gemius Traffic

(administrator cookies zewnętrznego: Gemius S.A. z siedzibą

w Warszawie);

g) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za

pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics

(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą

w USA);

h) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem

serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator

cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do

komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego

oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich

przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia

dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania

z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami,

które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych

przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Mozilla Firefox;

c) przeglądarka Chrome;

d) przeglądarka Safari;

e) przeglądarka Opera.

7. Sklepautomotor.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to

numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez

dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do

Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi

dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z

tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista

informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez

Sklepautomotor.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych

z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich

regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna

przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach

bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer,

niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści

Sklepu.

8. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.

Sklepautomotor.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony

prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Sklepautomotor.pl za pośrednictwem

Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem

Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepautomotor.pl.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom

na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest

w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

4. Sklepautomotor.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają konto,

nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich

modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych

możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie.

5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.

Sklepautomotor.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten

naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie danych jest

niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia

odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez

Sklepautomotor.pl roszczeń od danego Klienta.

6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma

możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

7. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił

w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie

nowego hasła. Sklepautomotor.pl nie wysyła przypomnienia hasła.

Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej,

w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania

nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym

pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu

logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie

wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub

zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

8. Sklepautomotor.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym

korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do

logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Sklepautomotor.pl

poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:

info@sklepautomotor.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2016 r.


Kontakt ze sklepem